Chức năng mua hàng

      - Kiểm soát việc mua hàng của  từ khi đặt đơn hàng đến khi nhập hàng vào kho

      - Chọn nhà cung cấp, đặt hàng, mua hàng từ nhà cung cấp đã chọn.

      - Nhập hàng vào kho, quản lý theo lô, ngày nhập, nhân viên nhập hàng.

      - Quản lý thu chi, thanh toán với nhà cung cấp.

      - Quản lý công nợ với nhà cung cấp.

Chức năng bán hàng

      - Quản lý nghiệp vụ bán hàng  bao gồm cả việc bán lẻ và bán buôn.

      - Quản lý giá: cho phép cập nhật giá vật tư thiết bị theo thời điểm, và chương trình sẽ lưu lại giá  trước để giúp cho người sử dụng dễ truy vấn.

      - Quản lý bán lẻ: nhập thông tin bán lẻ theo từng toa.

      - Quản lý bán buôn: đơn hàng, nhập thông tin người mua hàng, thanh toán, công nợ.

     - Quản lý công nợ cho từng khách hàng.

Chức năng quản lý kho hàng

      - Quản lý nhập xuất tồn kho và cảnh báo tự động về các vật tư thiết bị sắp hết hạn, sắp hết trong kho.

      - Nhập kho

      - Xuất kho

      - Tồn kho

      - Lưu chuyển kho (nội bộ hoặc cửa hàng).

Chức năng quản lý thu chi

     - Quản lý thu chi của doanh nghiệp.

     - Theo dõi và nhập phiếu thu, phiếu chi của doanh nghiệp.

     - Báo cáo lượng tiền hàng ngày.

Chức năng nhập danh mục

      - Danh mục kho.

      - Danh mục số lô, imei.

      - Danh mục khách hàng.

      - Danh mục nhà cung cấp.

      - Danh mục nhân viên.

Chức năng quản lý hệ thống

      - Quản lý người dùng theo tài khoản

      - Phân quyền theo từng tài khoản đăng nhập.

Đăng ký dùng thử miễn phí 3 tuần để thấy hiệu quả

Khách hàng của chúng tôi

Phần mềm Việt - Giải pháp bán hàng ưu việt nhất. Khách hàng của Phần mềm Việt đến từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau.

Cửa hàng điện Phương Dung

Cửa hàng điện Phương Dung

Phước Trâm Phú Quốc - Sài Gòn

Phước Trâm Phú Quốc - Sài Gòn

Bia nước ngọt Thiên Thúy Loan

Bia nước ngọt Thiên Thúy Loan

Nhôm Sắt Công Chức

Nhôm Sắt Công Chức

NPP Hoàng Dũng

NPP Hoàng Dũng

Xem thêm...