Quản lý kho hàng

- Phiếu nhập và bảng kê các phiếu nhập hàng

- Phiếu xuất và bảng kê các phiếu xuất hàng

- Báo cáo nhập xuất tồn kho trong giai đoạn cần xem

- Báo cáo giá trị kho hàng: tồn kho, giá vốn, tổng tiền trong kho.

Quản lý kho hàng

Quản lý thu chi

Quản lý thu chi

- Phiếu thu và bảng kê phiếu thu: thu tiền bán hàng, thu tiền nợ

- Phiếu chi và bảng kê phiếu chi: chi trả nợ, chi điện nước, chi kho bãi, chi nhân công,...

- Bảng kê quỹ tiền mặt.

Quản lý công nợ khách hàng

- Bảng kê nhật ký khách hàng mua hàng từ ngày đến ngày gồm mặt hàng, số lượng, đơn giá, tiền mua; tiền trả, còn nợ lại,...

- Bảng công nợ chi tiết

- Bảng tổng hợp công nợ

Quản lý công nợ khách hàng

Kết quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh

- Lợi nhuận hàng bán: phân tích mỗi mặt hàng, ngành hàng, nhóm hàng lời bao nhiêu. Và tổng tiền lời.

- Kết quả lãi lỗ: Phân tích tiền thu, tiền chi theo từng nhóm. Và tính kết quả lãi lỗ.

Quyền quản trị

Quyền quản trị

- Quản lý người dùng trên hệ thống

- Phân quyền các chức năng cho nhân viên

Đăng ký dùng thử miễn phí 3 tuần để thấy hiệu quả

Khách hàng của chúng tôi

Phần mềm Việt - Giải pháp bán hàng ưu việt nhất. Khách hàng của Phần mềm Việt đến từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau.

Công Ty TNHH MTV Thiên Thành

Công Ty TNHH MTV Thiên Thành

NPP gỗ xây dựng Thành Tâm

NPP gỗ xây dựng Thành Tâm

Cửa hàng phụ tùng Đức Phong

Cửa hàng phụ tùng Đức Phong

NPP Mỹ Phẩm Minh Tuyết

NPP Mỹ Phẩm Minh Tuyết

CÔNG TY TNHH LÝ TƯỞNG

CÔNG TY TNHH LÝ TƯỞNG

Xem thêm...