5 gợi ý giúp tăng doanh thu cho cửa hàng của bạn

Con người chúng ta rất trực quan, 80% thông tin não nhận được đến từ đôi mắt. Điều này có nghĩa là bạn cần phải cho họ một cái gì đó trực quan hấp dẫn và kích thích. Nếu bạn là một nhà bán lẻ, sắp xếp, ...còn nữa